Dog Security är enda Företaget i Sverige som har hundar utbildade
på riktig narkotika med utbildningsbevis.

En narkotikahund bör söka maximalt 45 minuter innan den måste vila. Därav vikten att anlita ett seriöst företag som har många narkotikahundar då det är helt avgörande för sökresultat på större områden.

Narkotikasök med Narkotikahund

Narkotikahund

Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, på behandlingshem, inom vården

Dog Security köper enbart in Narkotikahundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.