Narkotikahundar- Narkotikasök

Våra Narkotikahundar är utbildade på riktiga narkotikapreparat

Dog Security köper enbart in Narkotikahundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.

Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy.

Narkotikasök med Narkotikahundar

Vi är professionella och pålitliga

Narkotikahundarna

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat

Resurs

Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.
Där kan vi vara en stark resurs.

Sökmiljöer

Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, skolor, ungdomsmiljöer, industrier, byggarbetsplatser,behandlingshem och inom vården

Narkotikasök

Dog Security Scandinavia AB är ledande i landet inom narkotikasök med hund!Vi utgår från Trollhättan i väst, men gör både planerade och akutsök i hela Sverige

Narkotika

Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy.

Kvalitet

Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav.

Narkotikahundar.Narkotikasök
Narkotiksök på arbetsplatser

Narkotikasök är ett kraftfullt verktyg i såväl det akuta som det långsiktiga arbetet på alla arbetsplatser


Narkotikahundar

En narkotikahund bör söka maximalt 45 minuter innan den måste vila. Därav vikten att anlita ett seriöst företag som har många narkotikahundar då det är helt avgörande för sökresultat på större områden.

DOG SECURITYS SAMTLIGA NARKOTIKAHUNDAR ÄR INKÖPTA FÄRDIGUTBILDADE
PÅ RIKTIG NARKOTIKA MED UTBILDNINGSBEVIS.
Narkotikasök
Olle Narkotikahund
Kotten Narkotikahund
Ace Narkotikahund
Inka Narkotikahund
Akea, Narkotikahund, Fd Polishund

Kontakta Oss

Planeringen av sökinsatser görs ihop med uppdragsgivaren alltefter det aktuella behovet. Det kan handla om insatser vid utvalda tillfällen, vid återkommande intervaller eller vid slumpvisa tillfällen.

Vi kan även hjälpa er med utredningar och förslag på insatser för framgång i ert drogförebyggande arbete. Ni får en sammanställning grundad på vår utarbetade metod:
var sök bör göras i era lokaler
-bästa tillfällen för insatser
-hur sök skall genomföras
-förslag på uppföljning
-Vi kan även bistå med juridisk hjälp.

Huvudkontor

Kontakt:

Mail:magnus@dogsecurity.nu
Tel: 0722-449500

Dog Security Scandinavia AB
Älvås Gård
461 70 Trollhättan