Våra NarkotikaHundar

Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav. För bästa tillförlitlighet i arbetet med narkotikasökhundar på behandlingshem, arbetsplatser och andra miljöer krävs hundar med bästa tänkbara utbildning. Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall…

Sökmiljöer

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar Arbetsplatser: Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat. På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt. Det kan vara allt från större process- och verkstadsindustrier till byggarbetsplatser och mindre verkstäder, transport- trafik- och logistikföretag på…

Narkotikasök

Dog Security Scandinavia AB är ledande i landet inom narkotikasök med hund!Vi gör både planerade och akutsök i hela Sverige. Narkotikasök med hund.Vår insats är att hjälpa till att påvisa om det finns narkotika i lokalerna. Sedan tar uppdragsgivaren beslut om hur man skall gå vidare.Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger och vid återkommande kontroller…