Narkotikasök med Narkotikahund

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, personalrum, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy.

Arbetsplatser

Att förebygga möjligheten att använda droger och att hjälpa dem som riskerar att hamna i ett beroende är allas ansvar

Vinsterna med ett minskat bruk av droger i arbetslivet är betydande – såväl för individen som för företaget.
Stora kostnadssänkningar kan nås för företaget samtidigt som trivseln och säkerheten för medarbetarna ökar.

Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.

Upptäckt av narkotika är ett kraftfullt verktyg i såväl det akuta som det långsiktiga arbetet på alla arbetsplatser

– Dog Security

En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på skolor och i ungdomsmiljöer krävs för att öka trivseln och säkerheten för både personal och elever

Drogfri Miljö

Narkotikasök

Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.

Vår insats är att hjälpa till att påvisa om och vart det finns narkotika.

Ungdomsmiljöer

Vi söker efter narkotika på skolor,
fritidsgårdar,
idrottsanläggningar
och andra ställen där ungdomar samlas

Arbetsplatser

På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt.

Vården

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare

Industri

Det kan vara allt från större process- och verkstadsindustrier till byggarbetsplatser och mindre verkstäder, transport- trafik- och logistikföretag på land och till sjöss samt kontors- och handelsmiljöe

Ungdomsmiljö

Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en drogfri miljö

Där ungdomar vistas måste tillgången till narkotika bekämpas.
Det gäller:
i skolan
på fritidsgårdar
på idrottsanläggningar
och andra ställen där ungdomar samlas

Att förebygga möjligheten att prova droger och att hjälpa dem som riskerar att hamna i ett beroende är allas ansvar. Allt är i syfte att främja trivseln i kamratkretsen, resultaten i skolan och tillfredsställelsen i fritidssysselsättningar inom idrotten, musiken, föreningslivet osv – och att ge alla möjligheten till ett värdigt liv. 

Behandlingshem

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare
En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på behandlingshemmet krävs därför för att nå framgång i arbetet.