Extern Kvalitetsansvarig av Narkotikahundar & Förare:

Claes Hemberg

CLAES HEMBERG ANSVARAR FÖR KVALITETSSÄKRINGEN AV ALLA DOG SECURITYS HUNDAR OCH DERAS FÖRARE.
CLAES HAR VARIT CHEF FÖR HUNDFÖRARPOLISEN I ÄLVSBORGS LÄN OCH UTBILDNINGSLEDARE FÖR SAMTLIGA HUNDFÖRARE INOM POLISEN I VÄSTRA GÖTALAND.


Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav.
Detta uppnår vi genom:
– rekrytering av sökhundar med utbildning på riktiga narkotikapreparat, erfarenhet av polisiär tjänst eller liknande och dokumenterat stabilt temperament samt god social förmåga
– regelbunden repetitionsutbildning av hundar och förare
– att anlita personal med lång erfarenhet av professionellt hundarbete samt utbildning/arbetserfarenhet med etik- och integritetsrelaterade frågor, t.ex. från vårdinstitutioner eller polis/väktararbete


Vi samarbetar med Polisens Hundförarföbund för att stödja deras viktiga samhällsinsats.

Expertresurser

Vi har erfarna kompetenser knutna till företaget som gör att vi kan erbjuda tillförlitlig, professionell och innovativ hjälp till våra uppdragsgivare – utöver kärnverksamheten med effektiva hundsök – även:
*rådgivning i juridiska och drogpolicyfrågor
*utredningar och förslag på drogförebyggande insatser
*information om våra metoder och erfarenheter med kvalitetssäkring mot narkotika

CSR – Corporate Social Responsibility

Vi stödjer det narkotikaförebyggande arbetet som RNS – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle bedriver.

I vårt CSR-arbete tar vi ansvar inom sociala och miljö/hållbarhetsmässiga områden.
Vår verksamhet är i grunden inriktad på att lösa en viktig samhällsutmaning – att bidra till att motverka narkotikabruket hos ungdomar och vuxna.

CSR – Corporate Social Responsibility – handlar om företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Att arbeta med CSR innebär att på frivillig grund integrera sociala, etiska och miljömässiga delar i verksamheten och i samarbete med intressenterna utöver vad lagen föreskriver.
Vårt bidrag till att hålla nere koldioxidavtrycket är att i möjligaste mån samordna våra uppdragsresor.