Kvalitetssäkrade narkotikasök

Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav.
Detta uppnår vi genom:
– rekrytering av sökhundar med utbildning på riktiga narkotikapreparat, erfarenhet av polisiär tjänst eller liknande och dokumenterat stabilt temperament samt god social förmåga
– regelbunden repetitionsutbildning av hundar och förare
– att anlita personal med lång erfarenhet av professionellt hundarbete samt utbildning/arbetserfarenhet med etik- och integritetsrelaterade frågor, t.ex. från vårdinstitutioner eller polis/väktararbete.


Kontakta oss för konsultation

Vi erbjuder helhetslösningar

  • Rådgivning i juridiska och drogpolicyfrågor

  • Kompetens -Utredningar och förslag på drogförebyggande insatser

  • Kvalitet
    Vi ger kunden information om våra metoder och erfarenheter med kvalitetssäkring mot narkotika

  • Experter
    Vi har erfarna kompetenser knutna till företaget som gör att vi kan erbjuda tillförlitlig, professionell hjälp till våra uppdragsgivare

CSR

Corporate Social Responsibility
Vår verksamhet är i grunden inriktad på att lösa en viktig samhällsutmaning – att bidra till att motverka narkotikabruket hos ungdomar och vuxna.
Det handlar om företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Att arbeta med CSR innebär att på frivillig grund integrera sociala, etiska och miljömässiga delar i verksamheten och i samarbete med intressenterna utöver vad lagen föreskriver.
Vårt bidrag till att hålla nere koldioxidavtrycket är att i möjligaste mån samordna våra uppdragsresor.

Our Philosophy

Vår verksamhet är i grunden inriktad på att lösa en viktig samhällsutmaning – att bidra till att motverka narkotikabruket hos ungdomar och vuxna.

Our Principle

Vi utför tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och det sker med högt ställda etik- och integritetskrav.

Key Of Success

Vi har erfarna kompetenser knutna till företaget som gör att vi kan erbjuda tillförlitlig, professionell och innovativ hjälp till våra uppdragsgivare

Vi samarbetar med Polisens Hundförarförbund för att stödja deras viktiga samhällsinsats.>>>

Vi stödjer det narkotikaförebyggande arbetet som RNS – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle bedriver.