Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.
Stort antal av våra hundar har tidigare tjänstgjort som polishundar innan de köptes upp av Dog Security.

Olle- är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Morax- är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Kotten– är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Julle- Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Akea- Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Ymer- Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Pike- Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Ark- Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Brynolf– Tidigare Polishund
Utbildad på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Inka- är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Ace- är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Jedi- är Godkänd och har Utbildningsbevis på samtliga riktiga preparat:
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater (Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA
Claes Hemberg

Extern Kvalitetsansvarig av Narkotikahundar & Förare:

CLAES HEMBERG ANSVARAR FÖR KVALITETSSÄKRINGEN AV ALLA DOG SECURITYS HUNDAR OCH DERAS FÖRARE.
CLAES HAR VARIT CHEF FÖR HUNDFÖRARPOLISEN I ÄLVSBORGS LÄN OCH UTBILDNINGSLEDARE FÖR SAMTLIGA HUNDFÖRARE INOM POLISEN I VÄSTRA GÖTALAND.

Reino Oskarsson

”Man kan inte säga att man har en narkotikasökhund om hunden inte är utbildad på riktig narkotika”
– Reino Oskarsson


Dog Security har sedan 2008 ett exklusivt samarbetsavtal med Reino Oskarsson och Gömmets Hundskola.
Reino har arbetat professionellt med hundar i 35 år, bland annat har han tjänstgjort som dressyrchef på Försvarsmakten under många år.
Reino utbildar hundar och hela ekipage som arbetar inom polis, Försvarsmakten och som VIP-hundar. 
Reino har genom åren utbildat många narkotikasökhundar till tullen. Han var den enda privata aktören i Sverige som hade narkotikatillstånd från läkemedelsverket för att utbilda narkotikasökhundar.

Reino är aktiv inom Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Schäferhundklubben.
Han är bland annat:
Domare i Bruks, 1:a klass A
Mentaltestdomare
Mentalbeskrivare
Mentallärare
Lärare på Hundtjänst
A-instruktör
Ordförande i Lokalklubben Romelanda, Schäferhundsklubben

Våra Narkotikahundar
Dog Security har ett exklusivt samarbetsavtal med Scandinavian Working Dog Institute.
SWDI>>>

What We Do

Vårt Arbete

Dog Securitys hundar är välutbildade och erfarna narkotikasökhundar. Våra hundförare har lång erfarenhet av professionellt hundarbete. De har förståelse för sökarbetets känsliga karaktär och lägger stor vikt vid integritetsfrågorna i arbetet.

Krav

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 

Utbildning

Hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.

Hundsök

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Förebyggande

Vi erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i drogförebyggande arbetet och att säkerställa en narkotikafri miljö.