Narkotikasök

Dog Security Scandinavia AB är ledande i landet inom narkotikasök med hund!
Vi gör både planerade och akutsök i hela Sverige.

Narkotikasök med hund.
Vår insats är att hjälpa till att påvisa om det finns narkotika i lokalerna. Sedan tar uppdragsgivaren beslut om hur man skall gå vidare.
Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger och vid återkommande kontroller får man också långsiktiga preventiva effekter. Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.

Våra narkotikahundar är utbildade på riktiga narkotikapreparat. Detta ger högsta tillförlitlighet i sökarbetet.
Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy.
Vi har lång erfarenhet av narkotikasök med hund i skiftande miljöer. Hundsöken syftar till att markera eventuell narkotikaförekomst

Kraftfulla insatser mot narkotikabruk i arbetslivet ger en bättre arbetsmiljö med minskad risk för olyckor och andra drogrelaterande kostnader.