Professionella Narkotikasök

Dog Security köper enbart in Narkotikahundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.
Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, på behandlingshem, inom vården