Vi söker med narkotikahundar som uppfyller polisen och tullens krav