Narkotikahundar

Dog Securitys samtliga Narkotikahundar är inköpta färdigutbildade
på riktig narkotika med utbildningsbevis.

Våra Narkotikahundar
Dog Security har ett exklusivt samarbetsavtal med Scandinavian Working Dog Institute beträffande anskaffning av hundar samt utbildning av Dog Securitys samtliga hundar.
SWDI>>>

Utbildade på riktiga narkotikapreparat

Dog Security köper enbart in Narkotikahundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.
Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, på behandlingshem, inom vården


Narkotikasök

En narkotikahund bör söka maximalt 45 minuter innan den måste vila. Därav vikten att anlita ett seriöst företag som har många narkotikahundar då det är helt avgörande för sökresultat på större områden.Narkotikasök med Narkotikahund